Ruszyła rekrutacja do nowego edukacyjnego projektu– rocznej Szkoły Trenerów Ekologii Głębokiej (STEG). Jest to jedyna w Polsce oferta szkoły trenerskiej, całkowicie prowadzonej w duchu głębokiej ekologii.  Organizatorem projektu jest stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Szkoła opiera się na trzech filarach: ekologii, filozofii i psychologii a wszystkie zajęcia w ramach Szkoły Trenerów Ekologii Głębokiej prowadzone będą metodami aktywnymi. Na STEG składają się: pięciodniowy trening motywacyjny, siedem dwudniowych warsztatów tematycznych oraz trzydniowy blok etiud trenerskich, łącznie 176 godzin warsztatowych.

Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które pracują, bądź chcą pracować w obszarze edukacji ekologicznej:

  • aktywistów ekologicznych,
  • działaczy organizacji pozarządowych,
  • studentów różnych kierunków, szczególnie przyrodniczych i humanistycznych,
  • nauczycieli różnych przedmiotów chcących podjąć pracę w obszarze edukacji pozaformalnej,
  • instruktorów, edukatorów, trenerów chcących uczyć się prowadzenia edukacji ekologicznej w duchu głębokiej ekologii.

Rekrutacja trwa do 23 sierpnia 2013 r., a zajęcia rozpoczną się we wrześniu.

Szczegółowe informacje pracownia.org.pl/szkola-trenerow

Gorąco polecamy!