Akademia Klubu Myśli Ekologicznej 2017 dofinansowana z budżetu miasta Katowice

Fundacja Park Śląski

zaprasza do udziału w cyklu warsztatów

Akademia Klubu Myśli Ekologicznej

 

Żyjemy w szczególnych czasach, w których bezprecedensowemu rozwojowi ludzkiej cywilizacji towarzyszy poważne zagrożenie związane z załamywaniem się usług ekosystemowych, utratą różnorodności biologicznej oraz zmianami klimatu. Uważamy, że to my ludzie jesteśmy odpowiedzialni za negatywne zmiany środowiskowe a kryzys ekologiczny jest zarzewiem zmiany, jaka ma się dokonać w naszych sercach, umysłach i sposobie życia.

Każdy z nas może wiele uczynić w wymiarze własnego życia, by przyczynić się do poprawy sytuacji ekologicznej, a w ten sposób działać na rzecz dobra wspólnego i dbać o dobrostan ludzi żyjących obecnie jak i przyszłych pokoleń. By ten cel urzeczywistnić potrzebujemy jednak wiedzy, umiejętności oraz odpowiedniego stosunku emocjonalnego do otaczającej nas rzeczywistości. Kształtowanie postaw proekologicznych jest potrzebą chwili i warunkiem rzeczywistej zmiany.

Cykl warsztatów „Akademii Klubu Myśli Ekologicznej” jest propozycją, która wychodzi naprzeciw powyższej diagnozie i zmierza do urzeczywistnienia zmiany postaw i zachowań ludzi.

 

Zapraszamy Cię do uczestnictwa warsztatach, gdyż dzięki temu będziesz mógł/mogła:

– odkrywać tajemnice życia, dowiedzieć się więcej o tym, jak działa przyroda,

– poznawać miejsce człowieka w biosferze, lepiej rozumieć relację między człowiekiem a przyrodą,

– weryfikować fakty i mity dotyczące zmian klimatycznych, utraty bioróżnorodności czy załamywania się usług ekosystemowych,

– uświadamiać sobie  konsekwencje własnych wyborów dla środowiska i człowieka,

– odkrywać własną prawdziwą naturę, głębokie związki ze światem przyrody,

– rozbudzać wrażliwość, otwartość i empatię w kontakcie z przyrodą,

– uczyć się uważności w kontakcie ze sobą, innymi ludźmi i naturą,

– wzmocnić motywację do działań chroniących przyrodę,

– uczyć się żyć w zgodzie z sobą, innymi oraz środowiskiem naturalnym.

 

Program obejmuje 12 cotygodniowych warsztatów trwających 3 godziny (11 czwartków + 1 środa) i jeden warsztat wyjazdowy (dwa dni).

 

Harmonogram i tematyka zajęć stacjonarnych:

2 marca 2017 – Sieć życia. Ekologia jako podstawa naszego myślenia.

9 marca 2017- Zależności i związki – prawdziwa istota życia. Wolność i zależność.

16 marca 2017 – Człowiek jako superorganizm.

23 marca 2017 – Ślad ekologiczny – osobista odpowiedzialność za stan biosfery

30 marca 2017 – Biosfera antropocenu. Wpływ człowieka na przyrodę.

6 kwietnia 2017 – Dzikus w mieście, czyli jak żyć w równowadze.

13 kwietnia 2017 – Różnorodność biologiczna – największym i najmniej docenianym skarbem ludzkości.

19 kwietnia 2017 (środa!)- Szczęśliwy człowiek w zdrowym środowisku.

27 kwietnia 2017 – Człowiek i przyroda. Twoja ocena zachowań społecznych.

4 maja 2017 – Uważność, czyli jak w pełni doświadczać siebie i świata.

11 maja 2017 – Ludzie w obronie przyrody.

18 maja 2017 – Dieta, czyli przez żołądek do serca (Matki Ziemi).

 

Warsztat wyjazdowy 13-14 maja (sobota – niedziela):

  1. Bezpośredni kontakt z przyrodą. Przyroda jako największy nauczyciel.
  2. Twoja wiedza może pomóc Matce Ziemi. Nowoczesne metody w edukacji środowiskowej.
  3. Kim jestem, czyli od tożsamości oddzielenia ku tożsamości połączenia.
  4. Nasi starsi bracia. Zwierzęta w naszym życiu.
  5. Duchowość Ziemi – świętość życia, szacunek i rewerencja
  6. Zgromadzenie Wszystkich istot – motywacja do działań na rzecz środowiska

 

Miejsce: Park Śląski, Chorzów, Aleja Różana 2 – budynek dyrekcji (warsztaty stacjonarne). Beskidy (warsztat wyjazdowy)

 

Godziny warsztatów stacjonarnych: 17.30 – 20.30

 

Zgłoszenia uczestnictwa: Warunkiem udziału w każdym pojedynczym warsztacie jest zgłoszenie swojego uczestnictwa najwcześniej na 3 dni przed datą tego warsztatu na adres: ryszard.kulik@us.edu.pl. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, o czym uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. W przypadku warsztatu wyjazdowego koszt przejazdu, noclegu i wyżywienia pokrywa uczestnik.

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Piotr Skubała – profesor nauk biologicznych, Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, działacz na rzecz ochrony przyrody, członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska, stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.

 

Dr Ryszard Kulik – doktor psychologii. Felietonista miesięcznika „Dzikie Życie”, trener psychologicznego treningu, aktywista ekologiczny. Autor książek dotyczących relacji człowiek – przyroda, min.: „Stąpając mocno po ziemi”, „Odkrywanie natury”, „Jak kształtować postawy proekologiczne”, czy „Człowiek wobec natury”. Od wielu lat zaangażowany w prowadzenie edukacji ekologicznej i psychologicznej. Współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono mi” i „Klubu Myśli Ekologicznej”. W swojej działalności czerpie inspirację przede wszystkim z bliskiego kontaktu z dziką przyrodą, z psychologii humanistycznej oraz filozofii głębokiej ekologii.