Co robimy?

05,05,2008-011

 

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie.

Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zagrożeń dla przyrody i człowieka. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą obecnej sytuacji, określeniem przyczyn negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia.

 

Potrzebujemy bowiem nowych wizji, odkrywania swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia do równowagi na wielu poziomach naszego życia.

W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z naukowcami, aktywistami ekologicznymi, działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym motywem działań. Chcemy inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, angażujących się w pracę dla przyrody i człowieka.

 

Kim jesteśmy?

Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą środowiska naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Organizatorzy Klubu Myśli Ekologicznej:

Piotr Skubała

Ryszard Kulik

 

Zapraszamy na nasze spotkania:

Spotkania Klubu odbywają się co dwa miesiące w Kinoteatrze Rialto przy ul. św. Jana 24 w Katowicach.
Zapraszamy!

 

Uczestnictwo w spotkaniach klubu jest bezpłatne!