Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście; w żar epoki użyczą wam chłodu tylko drzewa,tylko liście.

To poetyckie przypomnienie z piosenki Jonasza Kofty w czasach wyrafinowanego konsumpcjonizmu pobrzmiewa jak ostrzeżenie przed śmiertelnym zabawianiem się naszej cywilizacji. Z naszym udziałem. Kosztem natury, człowieczeństwa, radości i sensu życia…

Artykuł w miesięczniku Śląsk nawiązujący do spotkania Klubu Myśli Ekologicznej z Cecylią Malik na temat kampanii na rzecz przyrody prowadzonych przez artystkę.

Pamiętajcie o ogrodach