Pytanie o to jak prowadzić edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju tylko pozornie jest szczególnym i marginalnym przypadkiem problemu edukacji w ogóle. Nietrudno wykazać, że współczesne standardy edukacyjne kształtują dzieci i młodzież o coraz słabszych postawach prospołecznych (w tym proekologicznych). Postawy takie powinny w sposób spójny wiązać wiedzę, światoobraz, wrażliwość, emocje i działania młodych ludzi. Próby prowadzenia efektywnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w murach szkoły jak w soczewce pokazują niewydolność instytucji szkoły w realizacji tego zadania.
Kilka słów o książce…
Składa się ona z trzech w dużej mierze autonomicznych części. Choć ich autorzy reprezentują trzy różne dyscypliny naukowe: filozofię, psychologię i ekologię, to jednak w prezentowanych tekstach za specjalistyczną nomenklaturą można dostrzec łączącą ich bliskość postaw i obrazów świata.