Film, powstał głównie po to, aby ostrzec społeczeństwo przed globalnym ociepleniem. W „11th Hour”, zamieszczone są przede wszystkim wywiady i opinie specjalistów (m.in. Michaił Gorbaczow i Stephen Hawking) na tematy związane z ekologią, skrupulatnie skupiające się na globalnym ociepleniu. Obraz, ma na celu przedstawienie przyszłościowej wizji świata… Świata, na którym pośród plastikowych odpadów, może zabraknąć miejsca.