• Park Śląski to jeden z największych parków miejskich w Europie. Nazywany jest zielonymi płucami Śląska. To wyjątkowy obszar powstający etapami od lat 50. XX wieku, za sprawą gen. Jerzego Ziętka i społeczeństwa, które własnymi rękami tworzyło to miejsce. Dzisiaj stanowi unikatową oazę zieleni, ze znaczną częścią leśną. Pod koniec 2017 roku, dzięki rocznej pracy Rady ds. Różnorodności Biologicznej Parku Śląskiego, powstała mapa stref przyrodniczo-użytkowych tej przestrzeni. Niektóre ze stref Parku to tereny pod ścisłą ochroną przyrodniczą, gdzie zostały ograniczone lub zakazane różnego rodzaju prace pielęgnacyjne. O przyrodzie Parku Śląskiego, jego atrakcjach, planach na przyszłość, nadziejach, obawach i wyzwaniach, jakie przed nim stoją, będzie okazja porozmawiać z osobami znającymi doskonale ten skarb Śląska.

Aneta Moczkowska

prezes Parku Śląskiego, wcześniej sekretarz województwa śląskiego, sekretarz miasta i doradca prezydenta Tychów ds. komunikacji społecznej. Absolwentka politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Administracji i Zarządzania i Podyplomowych Studiów Public Relations na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

dr hab. Adam Rostański

Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, botanik, Prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego