Rozdroże

Kalina Jaglarz 28 II 2013, Klub Myśli Ekologicznej – Marek Popkiewicz i „Świat na rozdrożu”, jego najnowsza książka.   Żyć w harmonii z przyrodą, nie gwałcić jej, nie naruszać jej odwiecznego ładu: to marzenie pojawiło się za późno, kiedy wytępiono mnóstwo gatunków zwierząt i ptaków, wycięto lasy, zatruto wodę i powietrze.  Czesław Miłosz „Wypisy z […]

Rzecz o domach

Kalina Jaglarz Kiedy mówię o miejscu, znikło już na dobre R. Queneau Aleksander Nawarecki w szkicu Moczka. Z fenomenologii śląskiego ducha[1] pisał o familokach: „te czerwone domki z ałsgusem na półpiętrze, haźlem na placu i przyległymi chlywikami okazały się dziwnie fotogeniczne, a nawet mityczne, tak, że zawładnęły zbiorową wyobraźnią, jakby w nich rzeczywiście mieszkała ważna […]

W poszukiwaniu straconego azymutu. Melancholijna energetyka

  Kalina Jaglarz Człowiek wydziela katastrofę        E. Cioran Profesor Jan Popczyk mówił – na horyzoncie widać społeczeństwo wiedzy. Społeczeństwo myśli i sprzeciwu wobec korporacyjnej rupieciarni. W tym kryzysie zaufania do korporacji jest nasza nadzieja. Być może w buncie i w „dobrej energii” jaką prof. Jan Popczyk wyczuł tego ciepłego wieczoru, pełnego trzasków i nawoływań miasta, […]

Wieloma głosami = o naturze i kulturze

Mira Jankowiak Kiedy drogi kultury i natury zaczęły się rozchodzić? Jak bardzo człowiek się od niej oddalił? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w czasie ostatniego spotkania Klubu Myśli Ekologicznej razem z Karoliną Cichą i Spółką oraz Michałem Książkiem. Jest wtorek, 12 marca, godzina 17:00 – najwyższy czas, by oficjalnie rozpocząć kolejne spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej. […]