XXIV Spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

Robimy dobry klimat dla przyrody?

Nigardsbreen 1

Zagadnienia zmian klimatu budzą coraz większe zainteresowanie zarówno naukowców, jak i opinii publicznej. Dyskutowana jest szeroko intensywność, znaczenie, a przede wszystkim przyczyny tych zmian. Jednymi z najlepiej udokumentowanych związków z klimatem są reakcje gatunków i ekosystemów. W trakcie spotkania przedstawione wyniki długoterminowych badań ptaków, płazów i ssaków, oraz zmian zasięgu ekosystemów. Wiele przykładów będzie dotyczyło […]

XXIII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

Małe rzeczki w wielkim mieście

W obronie lokalnej przyrody

800px-Katowice_-_Rawa_2

Zachowanie przyrody w mieście to zadanie niezwykle trudne. Przestrzeń zurbanizowana podporządkowana jest zaspokojeniu potrzeb człowieka związanych z mieszkaniem, pracą, komunikacją i wypoczynkiem. Prawo ochrony przyrody i prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymagają, aby wszystkie przedsięwzięcia respektowały zasadę zrównoważonego rozwoju i zapewniały prawidłowe funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Jednak my, mieszkańcy miast, postrzegamy że przyroda jest zaledwie […]

XXII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

Przyroda wokół mojego domu

góry zimą

Od kilkunastu lat Stowarzyszenie Olszówka działa na rzecz przyrody w Bielsku-Białej. Dzięki temu m.in. powołano Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Gościnna Dolina” oraz przyczyniono się do ukarania dewelopera na kwotę 5 milionów złotych za wycięcie zabytkowego parku w Cygańskim Lesie. Bezkompromisowa postawa członków stowarzyszenia sprzyja aktywizacji wielu mieszkańców Bielska-Białej. Dzięki temu samorzutnie powstaje wiele inicjatyw w obronie drzew […]

XXI spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

Od chemii do ekologii: gleba, rośliny, zwierzęta, ludzie. Mikroorganizmy strażnicy życia

19

Mikroorganizmy jako pierwsze zasiedliły Ziemię. Nie straszne im zlodowacenia czy hydrotermalne źródła. Bytują praktycznie wszędzie – „kolonizując” większość przestrzeni i powierzchni, nadają kierunek przemianom biochemicznym w biotopach. Własności wielu mikroorganizmów od dawna wykorzystywane są przez człowieka. Tradycyjnie używane do wytwarzania produktów spożywczych, karmienia zwierząt, ochrony roślin, bioremediacji, oczyszczania wody – stały się ważnym czynnikiem w […]

XX spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

Ekologiczny wymiar chrześcijaństwa

05,05,2008-011

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu to międzynarodowa wspólnota zarówno franciszkanów, jak i osób świeckich, które na gruncie idei chrześcijańskich działają na rzecz ochrony Planety, ponieważ – jak argumentuje o. Jaromi –„otrzymaliśmy Ziemię w darze, ona jest naszym jedynym domem i miejscem życia wszystkich stworzeń”. Tym samym franciszkanin udowadnia, że myślenie proekologiczne nie tylko nie […]

XIX spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

O krzywdzie zwierząt

Trudno jest znaleźć wycinek rzeczywistości wolny od przedmiotowego traktowania zwierząt. Zdecydowana większość cierpienia zwierząt ma miejsce w ramach obowiązującego prawa, które reguluje tylko tzw. dobrostan zwierząt (w dodatku tylko kręgowców), czyli sposób ich traktowania w ramach różnych sfer eksploatacji zwierząt. Ustawa o ochronie zwierząt pozwala na hodowanie i zabijanie zwierząt w ramach przemysłu spożywczego (mięso, […]

XVIII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

Spotkanie autorskie z Olgą Tokarczuk

Adobe Photoshop PDF

Kiedy byłam mała, zaczęłam mieć wrażenie, że zwierzęta to jakiś rodzaj przebrania i maski. Że pod ich owłosionymi pyskami i dziobami kryje się jakaś inna „twarz”. Ktoś inny. Odkryłam to na Sabie, suce, która bezdomna żyła sobie całkiem dobrze, korzystając ze szkolnej kuchni. Była niepowtarzalna i bystra, i jakaś sama w sobie wyraźna. Potem nie […]

XVII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

Mieć mało znaczy być wolnym

27A_0062

Żyjemy w czasach wszechpanującego konsumeryzmu. Nasza kultura wmawia nam, że ciągle nie mamy wystarczająco dużo, żeby być szczęśliwymi. Stworzyliśmy świat obfitości, który sprawia, że ciągle chcemy więcej, jednak pochłonięci pracą i zdobywaniem kolejnych przedmiotów, nie mamy nawet czasu i sił, by móc się nimi w pełni cieszyć. Minimalizm to życie skromne z wyboru, poszukiwanie prostoty […]

XVI spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

Ogrody zoologiczne – sens bytu

23

Rozkwit ogrodów zoologicznych przypada na koniec wieku XIX i cały wiek XX. Wtedy właśnie kształtowały się cztery podstawowe filary sankcjonujące ich działalność:  edukacyjna,  naukowo-badawcza,  ochrona gatunków ginących oraz rozrywka i ekspozycja. W XXI wieku należy dokonać oceny skuteczności ich funkcjonowania zważywszy, że w przeciągu nadchodzących pięćdziesięciu lat  minimum  pięćdziesiąt gatunków zwierząt a w tym słonie, […]

XV spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

Głęboka ekologia w działaniu

Głęboka ekologia to przede wszystkim działanie dla przyrody, a nie gadanie o niej. Tak pojmuje swoją misję Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Jesteśmy ponad zbędnym teoretyzowaniem, choć dbamy również o popularyzowanie wiedzy na temat filozofii i etyki ekologicznej na łamach naszych mediów (miesięcznik Dzikie Życie, Witryna pracownia.org.pl), czy prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Jednak […]

XIV spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

Energetyka przyszłości (prosumencka) – szansa dla ludzi i przyrody

O potrzebie energetyki rozproszonej

54

Żyjemy w czasach, w których wielkoskalowa energetyka korporacyjna (elektrownie jądrowe i elektrownie węglowe, wielkie systemy elektroenergetyczne i gazowe, wielkie rafinerie naftowe, …) w coraz mniejszym stopniu pasuje do współczesnych możliwości technologicznych, do nowych interesów społecznych oraz potrzeb przyrody. Odpowiedzią na tę sytuację jest zmiana paradygmatu rozwoju energetyki. Przenosi się punkt ciężkości z produkcji energii i […]

XIII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

Miasto a wieś. Jak dobrze jeść?

Kooperatywy spożywcze w dzisiejszym świecie

kooperatywa

Kooperatywy spożywcze to inicjatywy konsumentów, którzy chcą budować sprawiedliwą, demokratyczną i ekologiczną gospodarkę. Istota kooperatywy spożywczej sprowadza się do kupna towarów bezpośrednio od producentów, z pominięciem łańcucha narzucających swą marżę pośredników. Uczestnictwo w kooperatywie to przede wszystkim duże oszczędności dla domowego budżetu. Marże pośredników są bardzo wysokie. Towar kupiony od rolnika lub na giełdzie rolnej […]