Prof. UŚ. dr hab. Piotr Skubała

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski; Organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”.

 

Krótka ankieta dla Gościa Klubu Myśli Ekologicznej

Imię, nazwisko Piotr Skubała
Wykształcenie/ukończony kierunek/zawód Biolog, ekolog, dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Śląskiego
Miejsce pracy Uniwersytet Śląski, Katedra Ekologii
Moje miejsce życia biosfera
Szczególne osiągnięcia/funkcje/nagrody w obszarze działalności prośrodowiskowej – organizator i prowadzący Festiwal Kultury Ekologicznej ZIELONO MI- nagroda indywidualna „ZIELONY CZEK” za osiągnięcia w zakresie edukacji ekologicznej, WFOSiGW

– stały współpracownik i redaktor prowadzący działu „Człowiek wobec tajemnicy życia na Ziemi” w miesięczniku „Dzikie Życie”

– wygłoszenie ponad 200 wykładów i poprowadzenie 80 warsztatów ekologicznych (1992-2013)

– współautor książek:„Filozofia, psychologia i ekologia w edukacji dla zrównoważonego rozwoju”, „Zrozumieć przyrodę na nowo

– wykładowca w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku (1992-2002)

– organizator konferencji: „HOMO NATURALIS – przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego” (Katowice-Siewierz 2009) oraz „Co z tą przyrodą? Co z tym człowiekiem? Stan środowiska przyrodniczego i kondycja człowieka we współczesnym świecie” (Zabrze, 2011)

Misja Sprawić, aby inni zrozumieli i poczuli się częścią świata żywego i zaczęli go szanować
Inspiracje ekologiczne (książka/film/osoba/przeżycie) Ryszard Kulik„Świat na rozdrożu” Marcina Popkiewicza
Ulubiony cytat/myśl/powiedzenie „… nie ma istot prawdziwie samotnych. Wszystkie stworzenia są, w pewnym sensie, związane z całą resztą i od niej zależne” (Lewis Thomas)
Sposób spędzania wolnego czasu spacer, góry, zieleń
Krótki przekaz do uczestników spotkania KME w związku z prezentowanym tematem  
Co uczestnicy spotkania mogą zrobić w najbliższym czasie, w związku z poruszanym problemem