Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Lisowska

biolog molekularny, pracownik naukowy w Instytucie Onkologii w Gliwicach, działacz społeczny i dziennikarz obywatelski. Gliwiczanka z kresowymi korzeniami, Członek Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska oraz ekspert zapraszany przez kancelarie Sejmu i Prezydenta na debaty o GMO. Wspiera merytorycznie działania ogólnopolskiej Koalicji „Polska Wolna od GMO”, Radna Rady Osiedlowej Śródmieście w Gliwicach w kadencji 2008-2011, prowadzi działalność społeczną na rzecz ochrony drzewostanów miejskich i dziedzictwa kulturowego, publikuje w portalach internetowych www.wiadomosci24.pl i www.doorg.info oraz w lokalnych wydawnictwach „Życie naszego Powiatu” i „Gliwiczanie Razem”. Prowadzi stronę internetową poświęconą kresowemu miasteczku Komarno koło Lwowa.