prof. dr hab. Szymon Malinowski

profesor nauk o ziemi, domeną jego badań jest fizyka chmur i opadów, bada je robiąc pomiary z pokładu samolotu, w laboratorium, a także modelując numerycznie. Współzałożyciel, autor, redaktor portalu http://naukaoklimacie.pl/, zajmuje się popularyzacją nauki. Członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, zastępca przewodniczącego Komitetu Geofizyki PAN, członek komitetu sterującego International Collaboration on Turbulence Research (ICTR).