Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

w latach 1990-1995 współtworzył i realizował reformę elektroenergetyki, był w tym czasie Prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, współtworzył i realizował koncepcję odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim. Był u ministra finansów-wicepremiera L. Balcerowicza doradcą ds. całego kompleksu paliwowo-energetycznego, w szczególności w obszarze elektroenergetyki, gazownictwa i ciepłownictwa (1998-2000). Współpracował z ministrem gospodarki-wicepremierem J. Hausnerem (2003-2004) na rzecz sformułowania polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego. Prowadzi badania w zakresie uwarunkowań przejścia energetyki w nowy etap rozwojowy, który nazywa SYNERGETYKĄ. Autor książki „ENERGETYKA ROZPROSZONA. Od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do efektywności energetycznej i energii odnawialnej” (2011). Współzałożyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej (2003 – 2012) oraz Stowarzyszenia Klaster 3×20 (2011 – nadal). Wiceprezes Polskiej Platformy Technologicznej Zielonej Energii (2012 – nadal).

Krótka ankieta dla Gościa Klubu Myśli Ekologicznej

Wykształcenie/ukończony kierunek/zawód Wyższe, elektrotechnika, nauczyciel akademicki (profesor)
Miejsce pracy Politechnika Śląska
Moje miejsce życia Gliwice, Warszawa
Szczególne osiągnięcia/funkcje/nagrody w obszarze działalności prośrodowiskowej Liczne nagrody (statuetki, odznaczenia, dyplomy) lidera czystej energetyki/ekoenergetyki.
Misja Udział w przebudowie energetyki – przebudowie będącej z jednej strony skutkiem rozwoju nowych technologii, ale zarazem stymulującej rozwój nowych procesów społecznych
Inspiracje ekologiczne (książka/film/osoba/przeżycie) Brak spektakularnych olśnień. Powolne dojrzewanie, postępujące wraz z krytyczną analizą utraty „azymutu” (utraty łączącej się ze spadkiem zaufania do sojuszu korporacyjno-politycznego)
Ulubiony cytat/myśl/powiedzenie  Wznoszenie się człowieka polega na stałym odnajdywaniu chwiejnej równowagi. Towarzyszy mu wciąż niepewność, czy człowiek wspinając się na kolejny szczebel, nie poleci głową w dół na złamanie karku.

Jacob Bronowski, w książce „Potęga wyobraźni”

Sposób spędzania wolnego czasu Wolnego czasu mało, ale na rekreację wysiłkową (bardzo zróżnicowaną, zgodną z naturą) zawsze musi się znaleźć.
Krótki przekaz do uczestników spotkania KME w związku z prezentowanym tematem Rewolucja energetyczna jest faktem. W konsekwencji jest bezspornym to, że energetyka stała się głównym boiskiem gry między starym i nowym. W tej grze, mającej wymiar cywilizacyjny, energetyka jądrowa jest ciemną stroną mocy.Prosumenci są natomiast  zdolni powiązać przejście do nowoczesnej (prosumenckiej) energetyki ze swoim indywidualnym rozwojem, ze swoimi indywidualnymi preferencjami/wartościami i ludzkimi potrzebami: twórczości, niezależności, …
Co uczestnicy spotkania mogą zrobić w najbliższym czasie, w związku z poruszanym problemem „Policzyć” się! Zacząć się organizować (samoorganizować) w Internecie