Katowicka Kooperatywa Spożywcza „Kopera”

Katowicka Kooperatywa Spożywcza „Kopera” to grupa zapaleńców, wśród nich aktywiści, artyści, obrońcy przyrody, weganie.

 

Wykształcenie/zawód/rodzaj działalności: Oddolna inicjatywa lokalnej społeczności Katowic i okolic, której celem jest wspieranie zakupu zdrowych i przyjaznych dla środowiska  produktów spożywczych od lokalnych producentów.

 

Moje miejsce życia/miejsce pracy:  Katowice i okolice

 

Osiągnięcia, funkcje lub nagrody w obszarze działalności prośrodowiskowej:  Promocja ekologicznego żywienia i kooperatywnego działania.

 

Misja:   Naszą intencją jest stworzenie alternatywnej społeczność, która będzie budować sprawiedliwą, demokratyczną i ekologiczną gospodarkę. Chcemy jeść zdrową żywność za sprawiedliwe ceny i budować sieć współpracy producentów i konsumentów, w której nadrzędnym celem jest wspólne zaspokajanie potrzeb, a nie zysk. Jednocześnie tworzymy wartość dodaną jaką jest kapitał społeczny, na który składa się  umiejętność współdziałania oraz większa świadomość tego co się je, jak jest to produkowane i w jaki sposób kupuje się żywność . Chcemy tworzyć realne alternatywy dla systemu kapitalistycznego!

 

Inspiracje ekologiczne: Kooperatywy spożywcze z innych miast jak Warszawa, Kraków, Łódź; koncepcja bioregionalizmu.

 

Ulubiony cytat/myśl/powiedzenie: Jesteś tym, co jesz.