Joanna Tomaszkiewicz

ekspert w zakresie oceny oddziaływania na środowisko; niezależna konsultantka, prowadzi warsztaty i szkolenia poświęcone ocenie; koordynatorka raportów o oddziaływaniu na środowisko dla dużych inwestycji infrastrukturalnych, członkini Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, zaangażowana w szereg inicjatyw o charakterze opiniotwórczym w zakresie rozwiązań prawnych, definicji standardów i dobrych praktyk w procesie oceny oddziaływania na środowisko, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (architektura krajobrazu), Politechniki Warszawskiej (urbanistyka) i wielu kursów specjalistycznych. Podstawą do działania w zawodzie jest dla niej przekonanie, że planowanie w przestrzeni powinno mieć swoje podstawy w zrozumieniu i szacunku dla skomplikowanych mechanizmów przyrody – warunków, w które ingeruje, i w których jednocześnie żyje człowiek.