Dr Tomasz Pietrzykowski

prawnik, wojewoda śląski w latach 2005-2007.