dr Stanisław Grygierczyk

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, związany zawodowo z tą uczelnią przez 26 lat.

Od 2008 roku koordynator ds. naukowych i środowiskowych w Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach, gdzie pełni też funkcję Sekretarza Rady Naukowo-Programowej.

Z wykształcenia geograf, co pozwala mu kompleksowo patrzeć na środowisko i związki zachodzące pomiędzy jego elementami, w tym interakcje zachodzące pomiędzy działalnością człowieka i środowiskiem.

Jego obecne zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej, zwłaszcza w budownictwie, wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego.