dr hab. Nuria Selva Fernandez

jest Andaluzyjką, z wykształcenia biologiem, od kilkunastu lat prowadzi badania na terenie Puszczy Białowieskiej, doktorat uzyskała na Uniwersytecie w Sewilli. Tematem jej pracy naukowej była „Rola padliny dla społeczności drapieżników w Puszczy Białowieskiej”. Jej partnerem życiowym jest dziennikarz Adam Wajrak i wspólnie angażują się w wiele działań dla ochrony dzikiej przyrody. Jest adiunktem w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, członkiem Large Carnivore Initiative for Europe, IUCN Bear Specialist Group, przewodniczącym Komitetu Polityki europejskiej sekcji Society for Conservation Biology, ekspertem polsko-słowackiej grupy roboczej ds. dużych drapieżników, powołanej przez Ministerstwo Środowiska. Mieszka w Teremiskach w Puszczy Białowieskiej.