dr Leszek Trząski

doktor nauk biologicznych z zamiłowania także inżynier środowiska.  Swoją wiedzę i pasję wykorzystuje w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów mających na celu kształtowania jakości środowiska i jakości przestrzeni w specyficznym ekosystemie, jakim jest miasto. Głównym punktem odniesienia w jego działaniach jest Zasada Zrównoważonego Rozwoju, w myśl której jakość życia mieszkańca miasta zależy nie tylko od statusu materialnego, ale także od przyjaznej, zazielenionej przestrzeni.

Imię, nazwisko Leszek Trząski
Wykształcenie/ukończony kierunek/zawód Dr nauk biologicznych – specjalność botaniczna
Miejsce pracy Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Moje miejsce życia Katowice
Szczególne osiągnięcia/funkcje/nagrody w obszarze działalności prośrodowiskowej 2009-2012 Kierownictwo projektu REURIS poświęconego rewitalizacji dolin rzecznych w 6 miastach środkowoeuropejskich, projekt zakończony wdrożeniami praktycznymi

Autor kilkunastu książek popularnonaukowych i podręczników szkolnych poświęconych problematyce środowiskowej

Liczne (kilkadziesiąt) opracowania eksperckie związane z ochrona przyrody lub ochrona środowiska

Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody dla urzędników samorządowych (około 100 godzin, przeszkolonych około 150 osób)

Misja Pomagać ludziom w łączeniu wiedzy i wrażliwości ekologicznej
Inspiracje ekologiczne (książka/film/osoba/przeżycie) Obcowanie z przyrodą – łączenie sfery emocji i refleksji
Ulubiony cytat/myśl/powiedzenie Jeśli nie wiesz, do jakiego portu chcesz dopłynąć, nie licz na to, że wiatry ci będą sprzyjały
Sposób spędzania wolnego czasu Wycieczki przyrodnicze, grzybobranie, muzykowanie
Krótki przekaz do uczestników spotkania KME w związku z prezentowanym tematem Oprócz wartości duchowych, przyroda ma też wartość przeliczalną na pieniądze. Rzekomy konflikt między rozwojem gospodarki i ekologią jest powszechnym przesądem odziedziczonym po epoce przemysłowej. Niestety, koszty wynikające z niewiedzy o wartości przyrody i zasadach gospodarowania jej zasobami są jak najbardziej realne.
Co uczestnicy spotkania mogą zrobić w najbliższym czasie, w związku z poruszanym problemem Podjąć w swoim miejscu zamieszkania inicjatywę na rzecz dobrego zaplanowania i urządzenia elementów zielonej infrastruktury. Jest to możliwe np. w ramach budżetu obywatelskiego.