dr Jerzy Parusel

doktor nauk biologicznych, leśnik, dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, były wieloletni pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego, autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych, redaktor naczelny kwartalnika „Przyroda Górnego Śląska”.

Krótka ankieta dla Gościa Klubu Myśli Ekologicznej

Imię, nazwisko Jerzy Parusel
Wykształcenie/ukończony kierunek/zawód Mgr inż. leśnictwa, doktor nauk biologicznych, dyrektor
Miejsce pracy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
w Katowicach
Moje miejsce życia Ochojec, Górny Śląsk i Karpaty
Szczególne osiągnięcia/funkcje/nagrody w obszarze działalności prośrodowiskowej Redakcja i wydanie monografii naukowo-dydaktycznej rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach
Misja Poznawanie, przeżywanie, zrozumienie przyrody
i dzielenie się tym z innymi
Inspiracje ekologiczne (książka/film/osoba/przeżycie) Samodzielne poznawanie przyrody

Wierzilin M. Śladami Robinsona. Nasza Księgarnia, Warszawa, ss. 350

Myczkowski S. 1976. Człowiek Przyroda Cywilizacja. PWN, Warszawa, ss. 384

Ulubiony cytat/myśl/powiedzenie Zainteresowanie przyrodniczym otoczeniem powinno w pierwszym rzędzie dotyczyć okolicy najbliższej domowi czy szkole. Nie ma bowiem takiego miejsca w najbardziej nawet przekształconym przez cywilizację ludzką środowisku wielkomiejskim czy przemysłowym, które nie mogłoby posłużyć jako obiekt dydaktyczny w zakresie kształtowania przestrzeni życia…

(Myczkowski S. 1978. Współczesne metody
i kierunki edukacji w zakresie ochrony
i kształtowania środowiska przyrodniczego, s.: 51-68. W: Michajłow W., Zabierowski K. (red.) Ochrona i kształtowanie

środowiska przyrodniczego, T. 1. PWN, Warszawa – Kraków)

Sposób spędzania wolnego czasu Wędrówki po lesie, spływy kajakowe, fotografowanie
Krótki przekaz do uczestników spotkania KME w związku z prezentowanym tematem Nie być obojętnym na bezrozumne niszczenie przyrody
Co uczestnicy spotkania mogą zrobić w najbliższym czasie, w związku z poruszanym problemem Być inicjatorem działań sprzeciwiających się niszczeniu przyrody, wspierać działania innych, śledzić plany i zamierzenia władz i mieszkańców wobec przyrody w najbliższym otoczeniu swojego miejsca zamieszkania