dr Jarosław Zajączkowski

Doktor medycyny weterynaryjnej, specjalista chorób ptaków. Autor holistycznej koncepcji rozwoju wrocławskiego ogrodu zoologicznego przedstawionej podczas konkursu mającego wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora ogrodu zoologicznego we Wrocławiu. Pomysłodawca budowy wrocławskiego „Oceanarium”. Jest aktywnym uczestnikiem wielu sesji, konferencji i kongresów poświęconych tematyce zwierząt egzotycznych, jak również autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych w tej dziedzinie. Lekarz praktykujący, zajmujący się profilaktyką i terapią chorób płazów, gadów, ptaków i drobnych ssaków. Znany jest polskim lekarzom weterynarii jako organizator szkoleń, warsztatów z wyżej wspomnianej tematyki. Autor licznych artykułów publikowanych w prasie weterynaryjnej oraz codziennej. Redaktor naukowy pierwszego w kraju podręcznika dla lekarzy i studentów weterynarii „Praktyka kliniczna – zwierzęta egzotyczne”. Prywatnie jest pasjonatem nurkowania, narciarstwa biegowego i górskich wędrówek.