Dr Adrian Wójcik

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Psychologii, Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej, Prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia. Psycholog społeczny zajmujący się psychologią postaw prośrodowiskowych (conservation psychology), w tym zwłaszcza powiązaniem postaw i zachowań proekologicznych z bardziej ogólnymi zestawami przekonań (ideologią polityczną, religijnością, wartościami). Organizator warsztatów dla organizacji ekologicznych z komunikacji postaw prośrodowiskowych. Członek sekcji „Environmental, Population & Conservation Psychology” Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.